Styrelse och Funktionärer

Ordförande: Sune Almqvist                     ordforande@fsmk.se   

Vice Ordförande: Kenneth Svensson

Sekreterare: Gun-Britt Andreasson         sekreterare@fsmk.se

Kassör: Thomas Wiborg                             kassor@fsmk.se

Ledamot: Stefan Wiborg

Ledamot: 

Ledamot: Kenneth Svensson

Ledamot: Tommy Sandström

Suppleant: Sivert Jonsson

Suppleant: Karolina Hultgren

Suppleant: Tommy Johansson

Revisor: Royne Moberg

Revisor: Bengt Molin

RevisorSuppleant: Kent Andreasson

Valberedning: Royne Moberg och Borney Bergstrand

Lokalansvarig (uthyrning): Thomas Humborg

Lokalansvarig (ordning/städning): Lillian Svensson

Trädgårdsmästeri m.m.: Karolina Hultgren och Maria Koivunen

Fsmkbladet: Tommy Sandström redaktionskommittén, Sture Jansson, biträdande

IT-Gruppen: Tommy Sandström, Peter Williamsson