Minnesord

Rolf Ahrenstedt in memorium
I december månad fick vi det tråkiga beskedet att vår mångårige medlems, Rolf Ahrenstedt, tid här
på jorden var utmätt. Rolf kämpade under sina senare år med sin diabetes men ställde alltid upp
med gott mod, ihop med sin fru Olava, på våra bridgekvällar där han gärna delade med sig av sin
kunskap i bridgespelets mysterier. Stugan på Stocken på Orust växte under hans händer och
muren han reste där faller inte i första taget. Den står fast som Bohusgraniten den är byggd av.
Under många år var han även verksam i Yrkesinspektionen och många på varven och på
våra byggarbetsplatser minns honom som en ambitiös och noggrann person som gjorde vad som
fordrades för att åstadkomma bra och säkra arbetsmiljöer. Vi saknar dig Rolf. Du var en kämpe in det sista
och tänker på dig när vi ser din stol stå tom på våra bridgekvällar!
Ivan.
 
Minnesord Gunnar Baekke
En aktiv och idog båtkamrat har lämnat oss. Gunnar var en av pionjärerna inom Björlanda
Hamnförening och var med i hamnföreningens styrelse i mer än 30 år. Han var också verksam
inom FSMK, bland annat som revisorssuppleant. Gunnar deltog på många möten och framförde
ofta sina synpunkter och argument för att förbättra och vidareutveckla föreningarnas verksamhet.
Han deltog också i praktiskt arbete med till exempel att sätta upp fyren på Stora Kalven som
invigdes 1989. Till nytta för en annars marig insegling i mörker till vår hamn.
Vid BKH höstmöte i november förra året deltog Gunnar med bland annat utdelning av
närvarolotterna. Han nämnde då för några mötesdeltagare att han kände sig trött och att han
hade svårt att andas. Gunnars dotter hittade honom ledsamt nog några dagar efter höstmötet
stillsamt sittande på en stol lutad mot en vägg, så livet hade förmodligen lämnat honom oerhört fort.
Gunnar lämnade oss oväntat och tidigt och vi känner nu en stor sorg och saknad av en god kamrat och en härlig
föreningsmänniska

Lennart Gustavsson Minnesord
Många av oss minns vår Lennart G som en arbetsam och en klubbaktiv som alltid ställde upp vad det gällde klubbstugans skötsel och han deltog alltid på våra arbetsdagar och angrep vår gräsmatta med smattrande klippare och gott humör. Kappsegling var inte heller främmande och själv gastade jag åt honom på flera ”Framnäsvalsar”. Pris fick vi väl aldrig men Lennart var alltid en bra skeppare och det kom aldrig ett ont ord från honom även om man råkade dra i fel ”snöre”!
Nu får vi ej längre njuta av hans sällskap utan vi ber Lennart vila i frid och tänker på honom som den gode kamrat han alltid var! Vila i frid! /Ivan

Lennart Ericson Minnesord
En äkta båtmänniska och Färjenäsare har gått ur tiden. En mycket positiv och hjälpsam glädje-spridare, som vi kommer att sakna mycket.
Älskade att hålla på med båtsnickeri och med det mesta inklusive klubbarbete, organiserade båt-loppisar och var alltid med som försäljare, för prylar hade han gott om. Han hade många olika båtar och på Arendalstiden var det träbåtar. Stor kunskap om båtkonstruktion fanns och han jobbade en tid för Vindövarvet och hade en Vindö 32 som han senare sålde till en FSMKare (Dick J).
Han var också en skicklig musikant och spelade härligt svängigt på sitt dragspel och tidigare även på fester och tillställningar med Sture(red) som komp. och även på tisdagskvällarna i Klubbhuset.
/Sture