Instruktion

Denna instruktion avser Windows 7 med Internet Explorer 11 eller senare.

 

Klicka på "inträdesanmälan", en ruta dyker då upp som frågar vad Du vill göra med filen.

Välj att spara filen på lämpligt ställe.

Fyll i dokumentet och spara.

Öppna Ditt mailprogram.

Ange adressaten: tommy.sandstrom@sandtech.se

I ämne/subjekt raden, skriv inträdesanmälan.

Bifoga den sparade filen "intädesanmälan.docx".

Skicka.