Bli Medlem

Så här blir du medlem

Steg 1: Klicka på "inträdesanmälan" nedan (Instruktion). En dokument laddas ner till Din dator. Fyll i dokumentet och maila det till tommy.sandstrom@fsmk.se. Ev. måste Du trycka på "Aktivera Redigering" i dokumentet. Om du inte redan har kontakt med någon hos oss så utser vi en kontaktperson.

Steg 2: Din kontaktperson återkommer och bokar en tid för en kort introduktionsträff med dig; i enlighet med våra stadgar. Det är ju också bra för dig att se och höra lite mer om klubben(!).

Steg 3: om du blir invald av styrelsen, så du får ett inbetalningskort och betalar din medlemsavgift. Årsavgiften - för närvarande på 375 kr - betalar du vid kommande årsskifte; senast den sista februari. Om du väljs in på våren betalar du årsavgiften direkt.

Via din kontaktperson i FSMK kan du få ut en nyckel till klubblokalen. Depositionsavgiften är för närvarande 150 kr.

 Steg 4: Du får det senaste FSMK-bladet (vår tidning), våra stadgar finns här. Som sagt, Välkommen till oss!

 

inträdesanmälan

 

 

Medlemsavgifter mm.